Project Adviseur

Unit: GFO 32 - 40 Arnhem € 90,00
Project Adviseur Direct reageren

Lighting the way ahead together. Wij zetten ons 24/7, 365 dagen per jaar in voor een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit, nu en in de toekomst. Dat is de wereld van TenneT. Als toonaangevende Europese netbeheerder ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren wij het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland en spelen wij een sleutelrol in de energietransitie. Met 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen op land en in zee en bijna 5.000 medewerkers zorgen wij voor de dagelijkse stroomvoorziening van meer dan 42 miljoen eindgebruikers. TenneT heeft nu en in de komende jaren z? veel innovatieve projecten op stapel staan dat we altijd op zoek zijn naar gedreven vakmensen.

Voor TenneT zijn we op zoek naar een:
Public Rights Project Advisor

Grid Field Operations (GFO):
Bij Grid Field Operations (GFO) zijn we verantwoordelijk voor het beheer van het onze assets in Nederland en dragen wij zorg voor een effectieve en veilige uitvoering van alle onderhouds- en projectactiviteiten aan het hoogspanningsnet. Om dit allemaal in goede banen te leiden, hebben wij meerdere uitvoerende en projectteams, maar ook een afdeling Execution Management die zich bezighoudt met planning en operational excellence. Omdat er ten behoeve van de leveringszekerheid, maar ook het realiseren van de energietransitie steeds meer werk moet worden verricht, moeten wij niet alleen ons werk slimmer organiseren, maar ook groeien als organisatie en dat allemaal op een veilige manier.

Team Spatial Planning:
Als adviseur ruimtelijke ordening en milieu ben je onderdeel van het team Spatial Planning. Dat team bestaat uit adviseurs ruimtelijke ordening en milieu en specialisten ondersteuning. Het meeste werk van de adviseur wordt uitgevoerd in projectteams waarin je in samenwerking de projectleider, engineers, inkopers en adviseurs privaatrecht het project vormgeeft en realiseert.

Projecten:
In de functie van adviseur ruimtelijke ordening en milieu werk je projecten ten behoeve van de vernieuwing en uitbreiding van de hoogspanningsinfrastructuur in Nederland. Het gaat daarbij om hoogspanningsstations en hoogspanningsverbindingen die ondergrondse of bovengronds worden aangelegd. Veel projecten kunnen direct in verband worden gebracht met de energietransitie omdat deze projecten bijvoorbeeld voorwaardelijk zijn voor verduurzaming van de industrie of het waarmaken van de regionale energie-strategieën.

Overzicht actuele TenneT projecten: https://www.tennet.eu/nl/projecten

Jouw bijdrage aan TenneT:
Je adviseert over en waarborgt de publiekrechtelijke juridische positie van TenneT voor het mogen aanleggen, hebben, houden en onderhouden van (nieuwe) assets in eigendom van TenneT. Je hebt een spilfunctie binnen het project, want zonder ruimtelijk plan en/of vergunningen, kan een project niet worden uitgevoerd.

Jouw werkzaamheden:
• Het afstemmen met bevoegd gezag over de projecten en alle producten die nodig zijn voor het verkrijgen van het publieke recht op ruimte voor TenneT;
• Het bijwonen van projectmanagement overleggen, het leveren van input in risico- en planningssessies en het adviseren van projectmanagement over het vakgebied;
• Het (mede) uitvragen van diensten door onze contractpartners tbv verkrijgen recht op ruimte (tracering, onderzoeken, bestemmingsplan, vergunningen, omgevingsmanagement);
• Het bewaken van de planning en voortgang zowel intern als met de contractpartners, qua tijd en kwaliteit;
• Het controleren van de opgeleverde producten en het toetsen aan de gevraagde kwaliteit van de producten door de contractpartners;
• Het verstrekken van vakinhoudelijke informatie op informatieavonden, bij raadsbijeenkomsten, etc.;
• Het begeleiden en coördineren van bezwaar en beroepsprocedures, zo nodig in overleg met andere interne afdelingen (LAC/AM).

Daarnaast vind je het een uitdaging om:
• Omgevingsanalyses op te stellen voor het bouwen van nieuwe assets van TenneT;
• Als projectleider publiekrecht te functioneren voor nieuw- en/of verbouwprojecten van TenneT binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit;
• Te bouwen aan relaties met verschillende interne en externe partijen zodat de belangen van de organisatie zo goed mogelijk worden gediend en op lange termijn worden geborgd;
• De ontwikkelingen op het gebied van publiekrecht te volgen en deze ontwikkelingen te vertalen naar de operationele gevolgen en risico's;
• Te zorgen voor monitoring en toetsing van beleid en kaders binnen het project op publiekrechtelijk gebied;
• Projectplannen en -begrotingen op te stellen en deze af te stemmen met de leidinggevende en opdrachtgever;
• Maatregelen te nemen in geval van afwijkingen om het beoogde projectresultaat te halen.

Gevraagd:
• Je hebt een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau (bijvoorbeeld Planologie, Ruimtelijke Ordening of Omgevingsrecht);
• Je hebt minstens 6 of meer jaar relevante ervaring met ruimtelijke planvorming (projectmatig en bij bevoegd gezag). Dit is een must;
• Je hebt minstens 6 of meer jaar relevante ervaring als een planoloog, adviseur ruimtelijke ordeningof projectadviseur ruimtelijke ordening bij bevoegd gezag (gemeentes, provincies of ministerie economische zaken en klimaat. Dit is ook een must;
• Je hebt minstens 6 of meer jaar relevante ervaring in stakeholdersmanagement. Ook dit is een must;
• Je bent nieuwsgierig, analytisch, gedreven en resultaatgericht en wil daarbij alle (tegengestelde)belangen inventariseren, begrijpen en zo nodig samenbrengen. Dit is ook een must;
• Je bent in bezit van Rijbewijs B. Ook dit is een must;
• Je beschikt over communicatie vaardigheden in het Engels en Nederlands. B2 is minimaal en is een must;
• Je hebt kennis van de ontwikkelingen binnen de Energiesector. Dit is een must;
• Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet (pré);
• Je bent bekend met de dynamiek van de bouwsector;
• Je bent in staat de belangen van TenneT te behartigen binnen complexe dossiers (en bij externe partijen) met behoud van de relatie;
• Je bent gericht op samenwerken en flexibel ingesteld, waar nodig spring je bij in beheerswerkzaamheden;
• Je handelt vanuit het ondernemingsbelang van TenneT;
• Je toont je flexibel, omgevingsbewust, overtuigt en oordeelt overwogen en onafhankelijk;
• Je vindt het leuk om in projectteams aan toonaangevende projecten te werken.

Overige:
• VOG dient binnen te zijn voordat een kandidaat mag starten;
• Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd;
• Tarief is afhankelijk van de kennis en kunde van een kandidaat;
• Je standplaats is Arnhem en je bent bereid minimaal 2 keer op kantoor te reizen.
• 1x in de drie weken zal je naar een projectlocatie reizen. Dit is bespreekbaar.

Aanvullende informatie:
• Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (TenneT) cao. Deze inzet valt in schaal 7 van de TenneT cao;
• Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Engels/Nederlands.

Screening:
• Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening. De VOG-aanvraag is onderdeel van de screening vanuit Brainnet, de VOG dient binnen te zijn voordat de kandidaat mag starten;
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake ?n op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd.

Beschikbaarheid:
• Het is van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag;
• Bij het aanbieden van kandidaat gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de voorwaarden van deze specifieke klant. Bent u niet bekend met deze voorwaarden kunt u die opvragen bij de verantwoordelijke recruiter.

BELANGRIJK! Vul alle kandidaat gegevens juist in. Vul altijd de geboortedatum goed in en vul bij ?woonplaats? de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding. Bij onvolledige/onjuiste aanbiedingen is er een risico dat de kandidaat niet aangeboden kan worden en hiermee afgewezen wordt.

Heb je nog vragen?
Annemiek Burggraaf-Lub
Vacature informatie
Energy / Utilities
van 01-07-2024 tot 15-06-2026
ja
WO