Technical Specialist

Datacenters (Afdeling: Facility Management) 24 - 40 Arnhem € 95,00
Technical Specialist Direct reageren

Let op: AIVD screening van toepassing!Lighting the way ahead together. Wij zetten ons 24/7, 365 dagen per jaar in voor een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit, nu en in de toekomst. Dat is de wereld van TenneT. Als toonaangevende Europese netbeheerder ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren wij het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland en spelen wij een sleutelrol in de energietransitie. Met 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen op land en in zee en bijna 5.000 medewerkers zorgen wij voor de dagelijkse stroomvoorziening van meer dan 42 miljoen eindgebruikers. TenneT heeft nu en in de komende jaren z? veel innovatieve projecten op stapel staan dat we altijd op zoek zijn naar gedreven vakmensen.Voor TenneT zijn we op zoek naar een:

Technical Specialist Datacenters

Afdeling Facility Management (FM):

De afdeling Facility Management (FM) is binnen de TenneT-organisatie verantwoordelijk voor alle kantoor- en gebouwfaciliteiten met waarborging van de vitale primaire processen voor TenneT in Nederland en Duitsland. De afdeling betreft een regieorganisatie conform het 'demand-supply' model waarbij een nauwe samenwerking is met een groot aantal contractpartijen. Als Contract Manager ben jij verantwoordelijk voor de uitbestede diensten van de afdeling Projecten & Techniek en borg je dat de prestaties van de contractpartijen in lijn liggen met de doelstellingen en risico’s van TenneT. Het contractenportfolio is zeer divers en bestaat uit technische diensten (zoals bouwkundig onderhoud, installatietechnisch onderhoud, technische security, etc.), projecten en facilitaire diensten (zoals receptie, handyman, servicedesk, mobiliteit, etc.) in zowel kantooromgevingen als business kritische (industriële) locaties zoals datacenters.Team Techniek & Projecten (T&P):

Het team Techniek & Projecten (T&P) is binnen de afdeling Facility Management (FM) verantwoordelijk voor het gebouw-, installatie- en security technisch onderhoud en de hieraan gerelateerde projecten. Dit voor zowel kantooromgevingen als business kritische (industriële) locaties zoals de Datacenters met waarborging van de vitale primaire processen voor TenneT in Nederland en Duitsland.Functie:

Als Technisch Specialist Datacenters ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van alle toegewezen installaties en alle toebehoren en onderdelen (E+W assets) binnen onze Datacenters. Constructieve werkzaamheden kunnen hier ook onderdeel van uit maken. Het voorkomen van storingen, het verlagen van de storingsduur en de leveringszekerheid van TenneT zijn jouw drijfveren in het uitvoeren van je werk. Daarmee draag je bij aan het (laten) uitvoeren van preventief onderhoud op een uniforme en geharmoniseerde manier. Je bent alert op risico's, knelpunten, belemmeringen die de voortgang en het kunnen verstoren, neemt proactief maatregelen en reageert met daadkracht. Binnen het team Beheer & Onderhoud werk je intensief samen met je collega’s waarin je ook meedraait in de 24/7 piket-storingsdienst. Dit betekent dat je rekening moet houden met een keer per 4 tot 5 weken een 24/7 dienst waarbij je stand-by staat en rekening moet houden met opvolging van storingen. In deze rol werk je binnen de kaders van het operationele beleid en draag je verantwoording af aan de Installatieverantwoordelijke (IV-er) en de Maintenance engineer binnen het team T&P.Werkzaamheden

• Bewaakt de veiligheid van installaties en uitvoerende medewerkers. Beheert het onderhoud en de opvolging van storingen aan de installaties en coördineert de uitvoering van werkzaamheden;

• Toetst bij zowel interne als externe medewerkers of zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en handelingsbevoegdheid passend bij het verkrijgen van een aanwijzing;

• Invulling geven aan een sturende rol in de voorbereiding en uitvoering van het onderhoudsproces in de breedste zin van het woord;

• Bewaken van de afhandeling van gemelde afwijkingen/onderhoud en stuurt op kwaliteit en tijdige opvolging van verstoringen in de installaties;

• Signaleert veiligheidsrisico's en communiceert bindende (tijdelijke) werkinstructies aan uitvoerende medewerkers;

• Beoordeelt en keurt werk- en exploitatieplannen goed en voert de technische beoordeling uit;

• Verantwoordelijk voor de voorbereiding en goedkeuring van de gebruikerstest bij de inbedrijfstelling van (vervangings-)projecten en vertegenwoordigt de belangen van de beheerorganisatie tijdens het proces;

• Stelt voorwaarden bij het uitvoeren van verschillende activiteiten op één installatie en beoordeeld de kwaliteit;

• Neemt deel aan de 24/7 piketdienst voor leveringszekerheid;

• Je draagt proactief bij en levert input aan onderhoud- en verbeterplannen, vervangingsprojecten, technische onderhoudsrichtlijnen, operationeel handboek en procedures;

• Je schakelt soepel met interne en externe stakeholders voor wat betreft de uitvoering van technische onderhoudswerkzaamheden en technische integriteit en onder houdbaarheid van onze installaties.Gevraagd:

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en bent in staat zelfstandig onderhoudswerkzaamheden uit te voeren binnen de complexe datacenter omgeving (pré);

• Je hebt een afgeronde mbo-opleiding in Elektrotechniek en/of Energietechniek en/of Werktuigbouwkunde;

• Je hebt een Stipel certificering IV/WV laagspanning (harde eis!);

• Brede kennis van techniek en algemene kennis van de technische standaarden: om als technisch specialist te kunnen bewaken dat voldaan wordt aan de technische eisen;

• Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal) en bent in staat om intensief samen te werken binnen een hecht team van technisch specialisten;

• Je bent onderscheidend in betrouwbaarheid en integriteit.Overige:

• VOG dient binnen te zijn voordat een kandidaat mag starten;

• Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd;

• Let op: AIVD screening is voor deze aanvraag van toepassing. De AIVD screening kan ná start afgerond worden. De kandidaat kan starten met beperkte werkzaamheden op de VOG, als de AIVD screening is afgerond kan al het werk uitgevoerd worden;

• Tarief is afhankelijk van de kennis en kunde van een kandidaat;

• Standplaats is Arnhem (!);

• Let op: Binnen het team Beheer & Onderhoud werk je intensief samen met je collega’s waarin je ook meedraait in de 24/7 piket-storingsdienst. Dit betekent dat je rekening moet houden met een keer per 4 tot 5 weken een 24/7 dienst waarbij je stand-by staat en rekening moet houden met opvolging van storingen. De ploegendienst is van toepassing na een aantal maanden (in overleg)!

Aanvullende informatie:

• Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (TenneT) cao. Deze inzet valt in schaal 7 van de TenneT cao;

• Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Engels/Nederlands.Screening:

• Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening. De VOG-aanvraag is onderdeel van de screening vanuit Brainnet, de VOG dient binnen te zijn voordat de kandidaat mag starten;

• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake ?n op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd.Beschikbaarheid:

• Het is van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag;

• Bij het aanbieden van kandidaat gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de voorwaarden van deze specifieke klant. Bent u niet bekend met deze voorwaarden kunt u die opvragen bij de verantwoordelijke recruiter.BELANGRIJK! Vul alle kandidaat gegevens juist in. Vul altijd de geboortedatum goed in en vul bij ?woonplaats? de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding. Bij onvolledige/onjuiste aanbiedingen is er een risico dat de kandidaat niet aangeboden kan worden en hiermee afgewezen wordt.

Heb je nog vragen?
Daniel den Toom
Vacature informatie
Energie / Nuts
van 17-06-2024 tot 07-05-2025
ja
MBO 4

Werken voor TenneT

Tennet werkt samen met Magnit voor het invullen van interim opdrachten. Bij Magnit zijn wij gespecialiseerd in het bieden van oplossingen voor het managen van het totale inhuurproces en inkoopadministratie van externe medewerkers.Deze opdrachten vind je misschien ook leuk